ΤΟΠΙΚΑ

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Συνάντηση του Δημάρχου με εκπροσώπους της ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου και του ΤΕΕ Δωδεκανήσου  

 

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου αποδίδει φόρο τιμής στη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονο

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Στην υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων, με σκοπό την υλοποίηση δύο μεγάλων λιμενικών έργων, που αναβαθμίζουν σημαντικ

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για την αναγκαιότητα χορήγησης αποζημιώσεων σε νοικοκυριά και επ

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Οι απεριόριστες δυνατότητες που έχει η Ρόδος σε όλες τις δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, που αφορούν κυρίως

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα διευθυντικά στελέχη των

NOTOSNEWS By MKnotosnews
17:11:2017

Δέσμευση της διοίκησης των ΕΛΤΑ για σταθερή και πλήρη κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των κατοίκων του Παραδε