ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

NOTOSNEWS By MKnotosnews
07:12:2017

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ.