ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ