ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

NOTOSNEWS By MKnotosnews
07:11:2017

Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη