ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ

NOTOSNEWS By MKnotosnews
06:12:2017

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εμφανιστεί κρούσματα της ευλογίας του προβάτου τόσο στη νήσο Λέσβο όσο και στην