Α ΕΛΜΕ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

NOTOSNEWS By MKnotosnews
07:12:2017

Αν και εορτάστηκε η παγκόσμια  ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες (3 Δεκεμβρίου)  σχεδόν σε κανένα από τα  σχολι